Kurzy kreslní pravou mozkovou hemisférou


Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kreslení se dá naučit

V životě jsme se toho už naučili mnoho, zvládli jsme bezpočet složitých činností. Naučili jsme se jezdit na kole, číst nebo řídit auto. I kreslení se skládá z několika jednoduchých dovedností, které je třeba učit se jednu po druhé, potom je spojovat do větších a větších celků, až jednoho dne všechny splynou a stanou se automatickými. Při čtení tohoto textu také už nevnímáte jednotlivá písmena nebo slabiky a při řízení auta se nesoustředíte na každý úkon zvlášť.

Jak postupujeme na kurzu

Možná vás překvapí, že to, co potřebujete ke kreslení, není naučit se kreslit (tj. pohybovat tužkou po papíře), ale hlavně naučit se vidět! Chcete-li realisticky nakreslit to, co vidíte, potřebujete se naučit vnímat linie, prostor, vztahy (proporce), světla a stíny, celek.

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou je proto koncipován tak, abyste se mohli soustředit na různé prvky odděleně. Projdete řadou elementárních cvičení, při kterých pracujete nejprve výhradně s liniemi. Potom přibudou plochy, prostor, proporce a teprve nakonec přijdou světla a stíny. První série cvičení vám pomůže zbavit se strachu z vedení čáry na papíře. Postupně získáte pevnou, a přesto citlivou a osobitou linii kresby. Následující etudy věnované výše zmíněným součástem kresby staví před váš mozek další a další úkoly, se kterými si analytická levá hemisféra neví rady, a proto přenechává prostor k práci hemisféry pravé. Pro levou hemisféru jsou například prostory a mezery mezi objekty „ničím“. Toto „nic“ prostě ignoruje, protože pro něj nemá žádný název. Levá hemisféra totiž nedokáže věci uchopit, pokud k nim nemůže přiřadit slovo – název, a tedy je někam zařadit. Co nemůže analyzovat, s tím si neví rady. Naproti tomu pravá hemisféra vnímá celostně, takže tvar „mezery“ vnímá jako rovnocenný tvaru objektu, a tudíž s ním dokáže pracovat. Kreslíme proto co nejvíce podle reality, jak zdůrazňuje autorka metody. Cílem těchto kurzů není, abyste si odnesli dokonalou kopii portrétu či autoportrétu „jako z Karlova mostu“. Pokud o něj stojíte, poradím vám, jak si ho nakreslíte sami doma. Cílem je, abyste začali vidět to, co jste doteď neviděli, abyste se uvolnili a zbavili se omezujících přesvědčení, že se něco (v tomto případě kreslení) nemůžete naučit. Již první den pochopíte, že jste se mýlili. Uděláte pokrok, který byste dříve považovali za výsledek letité práce.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kniha Kreslení pravou mozkovou hemisférou byla poprvé publikována ve Spojených státech v roce 1979. Její autorka, Betty Edwards, aplikovala poznatky získané při výzkumu lidského mozku na výuku kreslení, a vytvořila tak velice efektivní metodu. Techniky a cvičení, které jsou v ní popsané, začaly být používány širokou odbornou veřejností, zejména učiteli výtvarné výchovy na všech stupních škol. Klíčovým objevem, ze kterého autorka vychází, byl fakt, že lidský mozek není složen ze dvou identických hemisfér, ale že každá má své specifické funkce. Psychobiolog Roger W. Sperry dostal v roce 1981 Nobelovu cenu za studii, ve které dokázal, že verbální a analytické myšlení je doménou hemisféry levé a vizuální vnímání je prací hemisféry pravé.

Pravá a levá hemisféra

Popularita kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou nepochybně souvisí s rostoucím obecným povědomím o tom, že lidský mozek má obrovský nevyužitý potenciál. Naprostá většina lidí se v našich kulturních podmínkách celý život vzdělává výhradně skrze jazyk, a tedy zaměstnává převážně levou mozkovou hemisféru. Není potom divu, že naše pravá mozková hemisféra je poněkud „zaostalá“. A přitom právě v pravé polovině mozku je centrum naší tvořivosti, kterou potřebujeme využít vždy, když je třeba řešit problém. Tvořit znamená použít to, co znám a umím, v nových souvislostech, kombinovat, najít originální řešení. K tomu je potřeba dokázat věci i situace vidět z různých úhlů. Pravá mozková hemisféra je naším vzdělávacím systémem zanedbávána, protože „nemluví“ a „nepočítá“. Počet hodin hudební a výtvarné výchovy na našich školách je minimální. A uvědomte si, kolik času vy sami trávíte v zajetí hudby, tance či vizuálního vnímání dnes. (Tím není myšleno sledování televize :) Jisté je, že probuzení pravé hemisféry (například kreslením) může významně rozvinout vaše schopnosti, které využijete v mnoha dalších oblastech. Více si o funkcích hemisfér řekneme na kurzu.

Kreslení je relaxace

Různá jednoduchá cvičení vás naučí, jak se „přepnout“ na vnímání zprostředkované pravou hemisférou. Tento stav, kdy přenechá levá hemisféra vedení hemisféře pravé, je nesmírně příjemný. Je to způsobeno tím, že pravá hemisféra nevnímá čas a člověk se ocitá jakoby „v jiném světě“. Pro mnohé účastníky kurzů je tento relaxační efekt stejně významný jako samotné výsledky práce, zvýšení sebevědomí nebo proměna jejich myšlení a vnímání.

Jak zapojit pravou hemisféru, resp. jak „vypnout“ hemisféru levou, se dozvíte na kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou.