Kurzy kreslní pravou mozkovou hemisférou


Typy kurzů

V současné době se vyučují tyto kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Základní kurz – 1. stupeň

Základní kurz uspokojí úplné začátečníky, lidi s již vyhraněným zájmem o kreslení, ale i ty, kteří přijdou spíše ze zvědavosti. Pro všechny je to objevování nového. více informací…

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 1. stupně je koncipován tak, abyste se mohli soustředit na různé prvky odděleně. Projdete řadou elementárních cvičení, při kterých pracujete nejprve výhradně s liniemi, což znamená, že všechny ostatní prvky v této fázi ignorujete. Učíte se vidět jen a jen linie ve vší jejich kráse a nejjemnějších záchvěvech. Trénink je to jednoduchý, ale nesmírně účinný. Už v této fázi se účastníci kurzu začínají podivovat nad svými výtvory, již zde začínají sami sebe překvapovat.

Druhým krokem je pozorování různých objektů, jejich prolínání, přesahů a mezer mezi nimi. Potřebujeme docílit toho, abychom tvary předmětů (případně figur) vnímali bez ohledu na svá očekávání, bez ohledu na to, co o nich víme. To, co víme, tj. rozměry, součásti a funkce jsou zpracovávány hemisférou levou. Abychom viděli, jak právě z našeho pohledu (z našeho úhlu) věci momentálně skutečně vypadají, musíme pustit k práci hemisféru pravou. Jak se to dělá, to se dozvíte na kurzu :).

Promyšlená série cvičení vám pomůže zbavit se strachu z vedení čáry na papíře. Postupně získáte pevnou, a přesto citlivou a osobitou linii kresby. Potom přibudou plochy, prostor, proporce a teprve pak přijdou světlastíny (proporce a stíny – viz kurz 2. stupně). Pro levou hemisféru jsou například prostory a mezery mezi objekty „ničím“. Pro toto „nic“ nemá žádný název, a tak pro ni neexistuje. Levá hemisféra totiž nedokáže věci uchopit, pokud k nim nemůže přiřadit slovo, a tedy je někam zařadit. Co nemůže analyzovat, klasifikovat, s tím si neví rady. Naproti tomu pravá hemisféra vnímá celostně, takže tvar „mezery“ vnímá jako rovnocenný tvaru objektu, a tudíž s ním dokáže pracovat.

Podívejte se na ukázky prací účastníků kurzu.

Realistická kresba – 2. stupeň

Kurz studijní kresby je určen těm, kteří to myslí s kreslením vážně a chtějí poctivě trénovat. Učíme se vidět proporce a stíny. více informací…

Tento kurz je určen lidem, kteří mají o kreslení vážný zájem. Je velmi vhodný i pro ty, kteří se připravují na přijímací talentové zkoušky. Realistická kresba (zjm. zátiší) je všude základním ukazatelem vyspělosti uchazečů o studium na výtvarně zaměřených školách. KRESLÍME, KRESLÍME, KRESLÍME A KRESLÍME :). Nejdůležitější je naučit se pozorovat vztahy všech součástí kresby a poměřovat velikosti jednotlivých objektů. Seznámíme se s několika možnými způsoby, jak tuto dovednost zvládnout. Vidět světla a stíny a pochopit, jak světlo modeluje objem, to je druhým cílem našeho snažení na tomto kurzu.

Podívejte se na ukázky prací účastníků kurzu.

Kreslířské techniky

Tento kurz je určen všem absolventům základního kurzu, kteří se chtějí dále zlepšovat v kresbě, a po tužce vyzkoušet, jak se kreslí rudkou, umělým i přírodním uhlem, tuší, štětcem, dřívkem, bílou křídou, propiskou, fixem, atd. více informací…

Každé z těchto médií vyžaduje jiné zacházení, vytváří jinou stopu a hodí se na jiné náměty. Při objevování těchto vlastností používáme jednoduché kompozice (nejsou proporčně ani perspektivně náročné). Každý, kdo absolvoval základní kurz 1. stupně, tyto náměty zvládne (viz galerie).

Barevná kresba

Barevná kresba – tento kurz je určen všem, kteří bytostně touží po barevném vyjádření. více informací…

Tento kurz je určen všem, kteří bytostně touží po barevném vyjádření. Barvy nás přitahují, ba přímo fascinují! (Někteří lidé již na základním kurzu mluví o tom, že se nejvíce těší na práci s barvou.) Krátce se seznámíme s několika různými názory na teorii barev (existuje jich mnoho) a barevné harmonie. Budeme zkoumat, jak na nás barvy působí. Vysvětlíme si základní názvosloví, tedy co jsou barvy „primární“, „sekundární“, „terciální“, „komplementární“, dále pojmy jako „odstín“, „valér“ a „intenzita“ barvy. Budeme zkoušet, jak se chovají spolu, vedle sebe a jak jejich kombinace ovlivňuje naše vnímání. Nejprve budeme pracovat s omezeným množstvím zvolených barev a jejich odstínů, budeme je dále míchat a pozorovat, jakých efektů se dá dosáhnout. Vyzkoušíme různé materiály vhodné k barevné kresbě – pastelky, mastné a suché pastely.

Odnesete si domů obrázky, které si rovnou pověsíte na zeď v obývacím pokoji!

Portrét

Portrét je věnován jedinému tématu, jak vyplývá z názvu. Studujeme postupně celek i detaily, učíme se o proporcích a anatomii hlavy. více informací…

Portrét je obecně považován za jeden z nejtěžších úkolů pro kreslíře i malíře. Na portréty jsme všichni nesmírně citliví a kritičtí. Je to skutečně náročné, proto považuji za nezbytné věnovat se tomuto tématu na zvláštním kurzu. Bez průpravy můžete vytvořit dokonalou kopii portrétu z dvojrozměrné předlohy, nemůžete však nakreslit dobrý portrét podle živého modelu. Průprava znamená schopnost bedlivě pozorovat linie (kurz 1. stupně), umět měřit proporce a vidět stíny (kurz 2. stupně) a znát i teoreticky něco o anatomii hlavy a všech jejích detailů (kurz portrét). Absolventi kurzů 1. a 2. stupně mají tedy bezesporu velikou výhodu, i když jejich absolvování není podmínkou přijetí na kurz „portrét“.

Malba

Kurz je určen těm, kteří již mají za sebou základy kresby. více informací…

Nejprve se seznamujeme se různými teoriemi barev a barevné harmonie, vysvětlíme si základní názvosloví, tedy co jsou barvy „primární“, „sekundární“, „terciální“, „komplementární“, dále pojmy jako „odstín“, „valér“ a „intenzita“ barvy. Učíme se zákonitosti míchání barev a pozorujeme, jak se chovají spolu, vedle sebe a jakých účinků se dá dosáhnout. Hovoříme také o tom, jak na nás barvy působí. Kombinujeme realismus, volnější tvorbu a vydáváme se i na výlety do světa vlastní fantazie…

Kresba – příprava na talentovky

Tento kurz je určen žákům 2. stupně ZŠ a zaměřuje se na zvládnutí realistické kresby, tj. klade důraz na proporce, vyjádření objemu těles, materiálů, perspektivy a stínování. více informací…

Je vhodný pro ty, kteří se chtějí naučit základy kresby nebo se potřebují připravit na talentové zkoušky.